ظریف: مداخله آمریکا عامل بی ثباتی و ناامنی در خاورمیانه است

محمدجواد ظریف روز سه شنبه در مجمع گفتگوی تهران گفت: “اقدامات تخریبی ایالات متحده در منطقه ما محدود به این نیست که به مداخله نظامی و جنگ اقتصادی که آنها به ملت ایران تحمیل کردند ، مشکلاتی از جمله مشکلات در مقابله با بیماری همه گیر ویروس کرونا ایجاد کرده است. ”

ظریف در بخش دیگری از سخنان خود افزود: “ایران آماده گفتگو با همه همسایگان خود است و نیازی به ترسیم آینده منطقه توسط خارجی ها نیست. از طریق گفتگو و دیپلماسی ، یک منطقه نوسازی شده می تواند ساخته شود و توسعه انسانی ، اجتماعی و اقتصادی انجام شود. ”

اولین نشست مجمع گفتگوی تهران 2020 با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ، وزیر امور خارجه عمان یوسف در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران برگزار شد بن علوی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان.