ظریف به پمپئو: تحریم های ایالات متحده به کسب و کار خود ، شهروندان خود آسیب می رساند

روز پنجشنبه در توئیتی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خطاب به مایک وزیر خارجه آمریکا پمپئو: “محدودیت های خود شما در واقع شرکت های آمریکایی خارج از بازار ایران را با منابع طبیعی و انسانی بی نظیر خود تحریم کرده است.”
وی سیاست “حداکثر فشار” ایالات متحده را “حداکثر شکست” خواند و افزود: “و سیاست غیرقانونی” حداکثر خاموشی “شما قرارداد بوئینگ را برای 88 هواپیمای غیرنظامی لغو کرد – این باعث هزینه های جان ایرانیان شد ، بلکه مشاغل آمریکایی نیز هست. ”
این توییت در پاسخ به توییت اخیر پمپئو بود که در آن وی تحریم های جدیدی علیه ایران را اعلام کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن 5 نهاد را به دلیل مشارکت در حمل و نقل نفت یا پتروشیمی های ایران مجازات کرده است.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **