ظریف با رهبر ائتلاف عراق برای حاکمیت قانون دیدار می کند

نوری المالکی ، رهبر ائتلاف دولت قانون و دبیر کل حزب اسلامی عراق الدعوه ، دو دوره به عنوان نخست وزیر و در حال حاضر از طرف حزب خود 25 کرسی سیاسی در پارلمان عراق دارد.

نوری مالکی یکی از شخصیتهای شیعه با نفوذ در صحنه سیاسی عراق است.

او تنها رهبر سیاسی است که دولت فعلی عراق به رهبری مصطفی الکاظمی را تأیید نکرده است.

نوری مالکی همچنین روابط نزدیک با ایالات متحده و ایران دارد.