ظریف از اتحادیه اروپا خواست تا تروریسم اقتصادی آمریکا را رد کند

ایران سلاح هسته ای را به دلایل مذهبی و استراتژیک رد می کند – بسیار مهمتر از هر “معامله”. ظریف در توئیتر خود نوشت اما اگر E3 / EU خواهان اجرای کامل CBM و افزایش شفافیت JCPOA است ، تروریسم اقتصادی آمریكا را نیز همانطور كه ​​تخریب آن در شورای امنیت را رد كردند ، رد می كنند.
وزرای خارجه آلمان ، انگلیس و فرانسه در جلسه روز پنجشنبه در لندن و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حضور در کنفرانس ویدیویی تلاش های آمریکا برای بازگرداندن تحریم های بین المللی را رد کردند علیه ایران.