ظرفیت تولید گاز ایران از مرز یک میلیارد متر مکعب در روز عبور کرده است

مدیر هماهنگی شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران (NIGC) گفت: “در حال حاضر ، ظرفیت پردازش گاز در پالایشگاه های کشور تقریباً 1 میلیارد و 30 میلیون متر مکعب در روز بوده است. ”

مسعود زرداویان گفت که پالایشگاه های ایران انواع گازی مانند اتان ، پروپان ، بوتان و غیره تولید می کنند.

این مقام ایرانی تأکید کرد که تعداد پالایشگاه های گازی در ایران در سال 2021 از 14 به 19 افزایش خواهد یافت.