ظرفیت تجارت سالانه 60 میلیارد دلار بین ایران و چین

به گزارش ایرنا ، تجارت کالاها با جهان یکی از مهمترین چالشهای ایران پس از انقلاب برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش تولید و صادرات کالا در جهان با راه اندازی فضای رقابتی بود. در همین حال ، برخی از کشورها به طور مداوم محصولات ایرانی را خریداری می کنند و طی دهه های گذشته ، با اندکی تغییر ، در تجارت مقدماتی با این کشور بوده اند. این مقاصد صادراتی اقلام مورد نیاز کشور را تأمین می کنند و در ازای آن کالاهای ایرانی را خریداری می کنند. چین به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان ، همچنان در چهار سال گذشته به عنوان یکی از کشورهای بزرگ برای حفظ روابط تجاری و روابط اقتصادی با ایران باقی مانده است. و در 10 سال گذشته در بالای لیست تجارت ایران بوده است.