صنعت نفت و گاز ایران با وجود تحریم های شدید رشد کرده است

صادرات نفت و گاز که مهمترین منبع درآمد ارزی برای دولت است و محرکی برای توسعه اقتصادی کشور ، با روی کار آمدن دونالد ترامپ به هدف اصلی تحریم های آمریکا تبدیل شد. دو سال از اجرای توافق هسته ای می گذرد ، با رفع تدریجی موانع صادرات نفت و توسعه صنعت نفت ، در این بخش مهم از اقتصاد کشور ، درهای جدیدی را گشود. این وضعیت اقتصاد کشور را در وضعیت دشواری قرار داده است
امروز ، بخش نفت و گاز را می توان یکی از موفق ترین بخش های صنعتی در کشور توصیف کرد که توانست در شرایط تحریم ها به رشد خود ادامه دهد و کشور را از توسعه آن به نفع خود بکشاند. p >
در همان زمان ، صنعت گاز به عنوان یک بخش زیرساخت ، تأمین کننده انرژی پاک و عاملی در توسعه کشور ، طی هفت سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
با تشکر از تلاشهای بی وقفه در این زمینه ، تولید روزانه گاز خام کشور که از 600 میلیون متر مکعب در سال 2013 37 درصد افزایش یافته ، اکنون در حدود یک میلیارد متر مکعب در روز است. سرانجام ، افزایش تولید گاز نیز زمینه را برای توسعه صادرات در این منطقه فراهم کرده است. هم اکنون ایران در غرب کشور گاز به ترکیه و عراق صادر می کند. همچنین امکان صادرات بنزین به کشورهای شرقی وجود دارد و از این نظر این خط لوله تا مرز با پاکستان امتداد یافته است
افزایش صادرات بنزین کشور بیش از 90 درصد از ابتدای دولت و رکورد 75 میلیون متر مکعب در روز دستاورد قابل توجهی در این زمینه است.
IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench 9422 **