صنعت دفاعی ایران برای رهایی از تحریم های آمریکا اقدامی انجام داد

در بیانیه ای که روز پنج شنبه توسط ارتش در گرامیداشت روز صنعت دفاع منتشر شد ، وی اظهار داشت: “بدون بدون تردید ، قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران با همت متخصصان و نیروهای انقلابی خود ، امروز به سمبل روشنی از شکست سیاستهای دشمنان انقلاب اسلامی در طول از 41 سال گذشته. ”
در این بیانیه آمده است: “پتانسیل دفاعی جمهوری اسلامی ایران نیز موفق به فتح دژهای اصلی ، غلبه بر سد تحریم ها و سایر موانع و همچنین استفاده از نیروهای متخصص جوان شده است.” .
“از طرف دیگر ، در سالهای اخیر ، به لطف دانش فنی و توانایی های نیروهای مسلح ، صنعت دفاعی کشور گامهای مهم و مؤثری در جهت رهایی صنعت غیرنظامی از تحریم های ظالمانه اعمال کرده است. با استکبار جهانی ، “نتیجه گیری می کند.”
IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench 9422 **