صادرات محصولات کشاورزی ایران در مدت 5 ماه به 2.1 میلیارد دلار رسید

“کل صادرات محصولات کشاورزی و غذایی برای 5 ماه اول سال 1399 (از 21 مارس تا 22 آگوست 2020) مبلغ 3.056 میلیون تن در مجموع 2.130 میلیارد دلار بوده است. ”
به گفته وی ، کشورهای همسایه و همچنین آلمان به بزرگترین خریداران محصولات کشاورزی ایران تبدیل شده اند.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **