شکایت هواپیمای اوکراینی و کانادایی: واکنش دیپلماسی ایران

سعد خطیب زاده گفت: “ما از رسانه ها در مورد ارسال شکایت توسط کانادا به وزارت امور خارجه ایران در مورد حادثه هواپیمای اوکراینی. بدیهی است که این بخش چنین چیزی را دریافت نکرده و نخواهد کرد. ”

وی افزود: “این گزارش منتشر شده صحت داشته باشد یا نه ، هر کسی که اصول اساسی حقوق بین الملل را می داند می داند که دادگاه کانادا صلاحیت رسیدگی به آنچه خارج از صلاحیت آن اتفاق افتاده را ندارد. ”

“این دیپلمات گفت:” این موضوع به طور همزمان و با دقت در دو جهت دنبال می شود: مذاکره با دولت اوکراین و مراحل قانونی در ایران.

سعید خطیب زاده ادامه داد: “تا آنجا که به دولت اوکراین مربوط می شود ، این موضوع در چارچوب معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مورد پذیرش ایران مذاکره شده است و به زودی یک هیئت اوکراینی برای پیگیری موضوع به ایران می آید” .