شورای همکاری خلیج فارس نباید به اسناد واشنگتن تسلیم شود (واعظی)

این در توئیتی منتشر شد که واعظی امروز ، سه شنبه ، در پاسخ به نامه دبیرکل شورای شورا ارسال کرد همکاری خلیج فارس در شورای امنیت سازمان ملل ، که در آن خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران شد.
به گفته واعظی ، حمایت از امنیت و منافع مردم منطقه به ایجاد اعتماد و همکاری (در بین کشورها) در منطقه بستگی دارد. وی افزود: شورای همکاری خلیج فارس نباید به ایالات متحده تسلیم شود ، زیرا حضور غیرقانونی آنها فقط هرج و مرج و هرج و مرج امنیتی را در منطقه به جا گذاشته است. وائزی تأکید کرد که دومی اقداماتی که توسط این شورا صورت گرفته منجر به بی اعتمادی و بیشترین خسارت می شود
IRNA را در توییتر دنبال کنیدrnafrench 9422 **