شمش فولاد: ایران ظرفیت صادرات 10 میلیون تن را دارد

محمدرضا کلامی گفت: “مصرف داخلی شمش فولادی بین 7 تا 8 میلیون است تن در سال است. ”

براساس برآوردهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت ایران ، تولید فولاد در ایران در سال 1399 (مارس 2020 – مارس 2021) به 28 میلیون تن خواهد رسید. ایران ظرفیت تولید سالانه 36 میلیون تن دارد.