شرکت های ایرانی آماده ورود به بازار محتوای حلال منطقه هستند

بر اساس گزارش شنبه ، 26 دسامبر ایرنا از مرکز ملی فضای مجازی ، امیر خوراکیان معاون وزیر فرهنگ ایران ، امور اجتماعی و امور محتوایی در مرکز ملی فضای مجازی ، موفقیت ایران در طراحی و تولید برنامه های مختلف تلفن همراه در منطقه را برجسته دانست و آن را “یک موفقیت مثبت و چشمگیر” از نظر فعالیت های ایرانیان در فضای مجازی.

وی گفت: “از آنجا که رشد و توسعه این برنامه ها در داخل کشور صورت گرفته است ، مطابقت بیشتری با فرهنگ ایرانی و هویت اسلامی دارند.”

وی با اشاره به اینکه حدود 130 میلیون نفر فارسی زبان در جهان زندگی می کنند ، گفت که این می تواند بازار بزرگی برای فروشگاه های ایرانی فراهم کند.

“به دلیل روابط خوب ایران با همسایگان مسلمان و همسایگی فرهنگی کشورهایی مانند افغانستان ، قطر ، عمان ، لبنان ، عراق و سوریه ، با ایران پتانسیل زیادی برای فروشگاه های برنامه موبایل ایرانی برای گسترش بازار محتوای حلال وجود دارد.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **