سینما: سیزدهمین جشنواره بلغارستان میزبان 13 فیلم ایرانی است

براساس گزارش این چهارشنبه ، 13 ژانویه خبرنگار فرهنگی ایرنا ، با حمایت سفارت جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و خدمات فرهنگی آن در صوفیه ، 13 فیلم به نمایندگی از ایران در سیزدهمین جشنواره فیلم بلغارستان حضور دارند.

این گزارش می افزاید: در میان کشورهای حاضر در سیزدهمین جشنواره فیلم خاورمیانه و آفریقای شمالی ، موسوم به MENAR ، ایران از نظر تعداد فیلم های شرکت کننده در این رویداد فرهنگی رتبه اول را دارد. .