سولفات پتاسیم: ظرفیت تولید در ایران به 340،000 تن افزایش می یابد

رسول اكراف زاده روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه پروژه سولفات پتاسیم مجتمع پتروشیمی ارومیه كه به دستور رئیس کنفرانس ویدیویی برگزار می شود ، افزود: “با این افزایش 40000 تنی ، ایران از جایگاه دوازدهم تولید به رتبه نهم جهان منتقل شده است.”

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **