سوریه: پنجمین نشست کمیته قانون اساسی تحت حمایت ایران و سازمان ملل

به گفته سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه ایران ، گیر پدرسن ، نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه دیدار کرد امروز دوشنبه ، 11 ژانویه ، علی اصغر خواجی ، مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور سیاسی ویژه.
در این دیدار ، دو طرف در مورد آخرین تحولات سوریه ، از جمله جلسه آینده کمیته قانون اساسی سوریه ، تحولات مربوط به روند آستانه و همچنین تشدید فعالیت های تروریستی داعش در سوریه بحث و تبادل نظر کردند. .
با مرور دستاوردهای کمیته قانون اساسی در سال 2020 ، هر دو طرف بر ضرورت حرکت رو به جلو در سال 2021 تأکید کردند و از پنجمین نشست کمیته که اواخر این ماه برگزار می شود ، ابراز حمایت کردند – اینجا در ژنو.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید
9468 **