سوریه: سفیر ایران در لاهه سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی را انتخاب می کند

جلسه 94 جلسه شورای اجرایی سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) روز پنجشنبه با 29 رای به پایان رسید برای ، 9 رای ممتنع و سه مخالف (ایران ، روسیه ، چین) ، به نفع تصمیم جدید گروه غربی علیه سوریه ، تحت عنوان “دستیابی و استفاده از سلاح های شیمیایی سوریه”.

علیرضا کاظمی آبادی ، سفیر ایران در هلند ، ضمن تشكیل تشكیل تیم تحقیق و شناسایی سازمان به عنوان غیرقانونی و توجیه گزارش جزئی و جزئی گروهی علیه سوریه ، که دمشق را به استفاده از سلاح های شیمیایی ادعا شده در شمال شهر Latamné متهم کرد ، این تصمیم را “نامتعادل ، سیاسی و غیرقابل قبول” توصیف کرد.

IRNA را در توییتر دنبال کنید

9468 **