سوریه: دستیار ارشد ظریف تلفنی با نماینده ویژه سازمان ملل صحبت می کند

در حین گفتگو در مورد روند سیاسی و فعالیت های کمیته قانون اساسی سوریه ، هر دو طرف اصرار داشتند که مذاکرات سیاسی را تقویت کنند و پیگیری فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه برای دستیابی به راه حل نهایی بحران سوریه در چارچوب احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور عربی.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **