سوریان نماینده ایران در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه جهانی کشتی است

فدراسیون کشتی ایران با توجه به سابقه درخشان حمید سوریان در مسابقات المپیک و جهانی و همچنین محبوبیت قهرمان ما ملی در بین کشتی گیران جهان ، وی را به عنوان نماینده رسمی ایران برای شرکت در انتخابات به اتحادیه جهانی کشتی معرفی کرد.