سوئیس 49 آجر لعاب دار با 2800 سال قدمت را به ایران بازگرداند

علی اصغر مونسان گفت: “49 آجر لعابدار منسوب به تپه قلایچی در بوکان ، که در ابتدا به طور غیرقانونی از کشور خارج شدند انقلاب اسلامی ، پس از چندین سال پیگرد قانونی توسط وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ایران و وزارت امور خارجه ایران از اروپا به ایران بازگردانده شد. ”
وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ایران از مقامات سوئیس برای همکاری در این روند برای بازپس گیری اموال فرهنگی ایران تشکر کرد.
ایرنا فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید