سخنگوی دولت: دستیابی به توافق موقت در دستور کار نیست (برجام)

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران، درباره پیشنهاد پیشنهادی توافق موقت برای احیای برجام گفت: «همانطور که بارها عنوان شده، موضوع تامین توافق موقت در دستور کار جمهوری اسلامی ایران نیست. تمرکز تیم مذاکره کننده ما بر رفع تحریم های ظالمانه به شیوه ای با ثبات و امن است. »

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آمار فروش نفت گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، افشای جزئیات قرارداد و شرایط فروش نفت توصیه نمی‌شود، اما دولت مشکلی برای تامین ارز برای مبادله ندارد. »

سخنگوی دولت در بخشی دیگر از این دیدار در پاسخ به سوالی درباره دستاوردهای سفر به روسیه گفت: بخشی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور به روسیه در حوزه صادرات مورد توافق قرار گرفت. صادرات به روسیه نسبت به شرایط فعلی سه برابر شود و توافقاتی برای حل برخی مشکلات در روند صادرات برخی محصولات صورت گرفت. کمیته ای از سوی روس ها و مقامات وزارت کشاورزی ایران در روسیه به ایران اعزام می شود. »

ایرنا فرانکوفون را در توییتر @Irnafrench دنبال کنید