سخنگوی دولت ایران ابراز تاسف می کند که بایدن باید در سیاست فشار حداکثر شکست خورده خود ادامه دهد

سخنگوی دولت ایران در نشست هفتگی خود در روز سه شنبه (30 مارس) با خبرنگاران گفت: “این روش باعث ایجاد بی اعتمادی می شود و باعث می شود ما به طور روزافزونی نسبت به “بازگشت به دیپلماسی” دولت جدید ایالات متحده تردید دارند.

سخنگوی دولت ایران با تمرکز بر این واقعیت که مردم ایران از بین بردن وعده ها و شکست های وعده های ایالات متحده در همه ابعاد زندگی خود را گذرانده اند ، گفت: “اخبار دولت آمریکا هیچ تغییری ایجاد نکرده است و هنوز هم به آن روش غیر متمرکز فشار حداکثر چسبیده است. ”

طبق این مرجع دولتی ، اگر ایالات متحده کلیه تحریم ها را لغو کند ، ایران بلافاصله و به طور خودکار کلیه تعهدات خود را تحت توافق نامه چند جانبه هسته ای 2015 ، بدون تأخیر از سر می گیرد.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **