سال گذشته ایران 500 میلیون دلار میوه گرمسیری صادر کرد

زهرا جلیلی مقدم با تأکید بر اینکه سطح زیر کشت میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری در ایران 730 هزار هکتار است ، یادآور شد: “حدود 8 ، 1 میلیون تن محصول در این باغات تولید می شود. ”

با بیان اینکه سهم میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری در تولیدات باغی حدود 40 درصد است ، ادامه داد: مهمترین میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری به ترتیب تولید ، مرکبات ، خرما هستند. ، انار و انجیر. ”

با بیان اینکه ایران در تولید میوه مرکبات در جایگاه هفتم جهان قرار دارد ، افزود: استفاده از روش های جدید باغبانی به منظور افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی در دست است دستور کار وزارت جهاد کشاورزی ایران (تلاش).