سازمان هواپیمایی کشوری EASA را از امنیت آسمان ایران اطمینان داد

یک روز پس از هشدارهای اتحادیه اروپا به خطوط هوایی درباره عبور از فضای هوایی ایران گسترش یافت ، سازمان هواپیمایی کشوری اصرار بر ایمنی پروازها از فضای هوایی ایران داشت.

امروز ، جمعه 17 ژوئیه ، معاون وزیر هواپیمایی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری از سرگیری و افزایش تدریجی پروازها توسط شرکتهای هواپیمایی خارجی به کشور خبر داد .

هواپیمایی امارات a پروازها را به سمت تهران آغاز کرد

IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench

9468 **