زمین لرزه ای به بزرگی 5.9 ریشتر جنوب غربی ایران را لرزاند

طبق مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، زمین لرزه در ساعت 11:11 صبح به وقت محلی در آوریل رخ داد 18 و در عمق 10 کیلومتری زیر زمین. مرکز زمین لرزه در 50.72 درجه طول و 29.76 درجه عرض و عمق 10 کیلومتری واقع شده است.
در حال حاضر گزارشی در مورد تلفات و خسارات احتمالی به اموال منتشر نشده است. ایران روی گسل های بزرگ نشسته و تقریباً در معرض زلزله های روزانه است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **