روسیه اقدام فوری آمریکا را محکوم کرد

“من این افتخار را دارم که موضوع فوق العاده مربوط به اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت را مورد توجه شما قرار دهم. از سازمان ملل متحد (که توافق هسته ای ایران 2015 را تأیید می کند) “، می توانیم در این نامه که دیپلمات روسی به سفیر و نماینده دائم اندونزیایی در سازمان ملل ، دایان تریسیاهاه دانی ارسال کرده ، بخوانیم. شورای امنیت برای ماه اوت.

دیپلمات روسی تأکید می کند: “ما عمیقاً نگران تلاش های آمریکایی ها برای ایجاد مکانیزمی برای بازگشت تحریم ها هستیم (عکس فوری) که به نام بند 11 قطعنامه 2231 خواسته شده است.”