روز جهانی قدس به صورت آنلاین برگزار می شود

انقلابیون و آزادیخواهان ایران در سراسر جهان می توانند با مراجعه به وب سایت بین المللی به این راهپیمایی بپیوندند. و چند زبانه www.qudsday.net. ضمن ثبت نام در سایت ، آنها می توانند در کنار این کشور بزرگ جهان ، در کنار سایر ملل جهان ، راهی برای بزرگداشت روز جهانی قدس و قرار دادن سؤال فلسطین در صفحه اول شرکت کنند.

برای شرکت در این راهپیمایی مجازی ، انقلابیون ایران و سایر انسانهای آزادیخواه جهان می توانند قدسمون را در آدرسهای زیر بارگیری و نصب کنند:

http://cafebazaar.ir/app/؟id=com.qudemon.game&ref=share

https://play.google.com/store/apps/details؟id=com.qudemon.game

http://android-all.oms.apps.bemobi.com/fa_lt/qudemon.html؟pos=1

https://itch.io/search؟q=qudemon