روز جهانی بیماری اسکلروز: برج آزادی با رنگ نارنجی

مولتیپل اسکلروزیس به صورت حرکتی ، حسی ، تعادل ، اختلالات بینایی بروز می کند که می تواند مسئولیت طولانی مدت باشد معلولیت این بیماری با شیوع تعداد متغیرها از یک شخص به فرد دیگر پیشرفت می کند. بلکه گاهی اوقات به طور مداوم. در حال حاضر هیچ دارویی نمی تواند ام اس را درمان کند.