روحانی: فشار زانو بر گلو یک سیاست دیرینه ایالات متحده است

در 10 ژوئن سال 2020 و در جلسه کابینه ، رئیس جمهور حسن روحانی جنایات پلیس آمریکا و خشونت کاخ سفید علیه آمریکایی های آفریقایی آفریقایی.

دکتر روحانی اقدام به فشردن زانو بر روی گلو را یک سیاست دیرینه ایالات متحده توصیف کرد و گفت: “در طول تاریخ خود ، هر وقت ایالات متحده می یابد یک شخص مظلوم ، آنها با زانوی خود فشار می آورند تا آن را از بین ببرد. این نه تنها مداخله پلیس در یک شهر بلکه یک سیاست آمریکایی است. ”

“ملت بزرگ ایران زانوی ایالات متحده را شکست. در سال 2018 ، دولت ایالات متحده زانوی خود را به گلو ملت ایران آورد تا فشار بیاورد ، اما وحدت ملت ایران شکست. رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران گفت: “کاخ سفید هیچ زانویی برای اعمال این سیاست علیه ایران ندارد.”