روحانی شبکه های آبرسانی را برای 23000 هکتار زمین در غرب ایران افتتاح کرد

کاهش اثرات خشکسالی و توسعه کشاورزی در این استانها از جمله اهداف اجرای پروژه است. در ماه های اخیر ، رئیس جمهور ایران چندین پروژه مهم و مهم را در سراسر كشور افتتاح كرده است. یكی از این پروژه های مهم كه در 25 ژوئن افتتاح شد واحد هگزان بود معمولی شازند که کشور را از واردات آن بی نیاز می کند. با توجه به اظهارات اخیرا توسط بیژن زنگنه ، وزیر نفت ایران ، تاکنون 17 پروژه پتروشیمی تا پایان سال آغاز به کار خواهد کرد سال ایران (پایان 20 مارس 2021)
IRNA را در توییتر دنبال کنیدrnafrench 9422 **