رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد

به گزارش ایرنا، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با همراهی هیئت عالی رتبه نظامی مورد استقبال سرلشکر امام علی صابرزاده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت. کارکنان نیروهای مسلح تاجیکستان و معاون اول وزیر دفاع تاجیکستان و جمعی از مقامات نظامی تاجیکستان.
سرلشکر باقری تقویت و توسعه همکاری های نظامی و دفاعی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان را از اهداف اصلی این سفر دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان در یک منطقه ژئوپلیتیک قرار دارد و رویدادهای هر دو کشور بر یکدیگر تأثیر خواهند گذاشت. »
وی با اشاره به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با همسایگان، گفت: به منظور ارتقای امنیت و آرامش دو کشور، در این سفر دیدارهایی دوجانبه با ارتش و همسایگان خواهیم داشت. رهبران سیاسی”.
بر اساس این گزارش، سرلشکر باقری در این سفر با رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و از مراکز نظامی و علمی نیروهای مسلح تاجیکستان بازدید خواهد کرد.