رئیس جمهور روحانی سه پروژه عمرانی را در شهر بندری نوشهر افتتاح می کند

به گزارش ایرنا ، رئیس جمهور امروز به طور همزمان 16 پروژه بندری و دریایی را در استانهای هرمزگان ، خوزستان و بوشهر (در جنوب) و همچنین در مازندران (در شمال) به ارزش تقریبی 6 هزار اجرا کرد. 876 میلیارد ریال و 87.9 میلیون یورو از محل درآمد داخلی سازمان بنادر و دریا و منابع بانکی.
حسن روحانی همچنین پروژه های مربوط به بخش خصوصی سازمان ملی بنادر و دریا را افتتاح کرد که ارزش آنها بیش از 382 میلیارد ریال تخمین زده شده است.
از این پروژه ها ، هفت مورد مربوط به بندرهای امیرآباد و نوشهر در استان مازندران بود.
پروژه های افتتاح شده شامل نظارت تصویری و سیستم های حفاظت الکترونیکی ، تجهیزات ریلی برای حمل و نقل ماشین های بزرگ (جرثقیل روی ریل) ، ایجاد منطقه کانتینر و احداث باشگاه ملوانان در منطقه ویژه اقتصادی شهر بود.
حجم سرمایه گذاری برای اجرای کامل این پروژه ها 377 میلیارد ریال است که توسط دولت تأمین و پرداخت شده است و 35 نفر از طریق بهره برداری از این پروژه ها فرصت اشتغال را پیدا کرده اند.
از زمان آغاز “دولت” خرد و امید “رئیس جمهور روحانی در سال 2013 ، بر اساس گزارش های رسمی ، حدود 2 تریلیون 60 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های زیرساخت در بندر شمالی نوشهر هزینه شده است.