رئیس جمهور روحانی تولد مبارک حضرت عیسی (ع) را به رهبران جهان تبریک گفت

“دنیای امروز با بسیاری از بحران های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی روبرو است. ضروری است که رهبران کشورها ، با توجه به اراده و تلاشهای مشترک خود و از طریق همکاریهای منطقه ای و جهانی ، برای غلبه بر بحرانها و همچنین تسریع در روند مبارزه با ویروس کرونا و بازگشت به زندگی عادی “، رئیس جمهور روحانی اعلام کرد.

“عیسی ، پسر مریم (PSL) ، پیامبر صلح و سازش است. او پرچمدار مهرورزی و نوع دوستی است. امید است امروز بشر ، به ویژه پیروان همه ادیان آسمانی ، بتوانند با استفاده از تعالیم شریف انبیای الهی و پیروی از رد their آنها ، راه تعالی و کمال انسان را طی کنند. مسیر و سنت آنها “، ما همیشه می توانیم در پیام او بخوانیم.

رئیس جمهور در آخرین قسمت پیام خود به رهبران جهان ، آرزوی سالی سالم و سعادتمندانه برای ملتها و دولتهای آنها داشت.