رئیس جمهور روحانی بار دیگر تمایل ایران برای ایفای نقش “سازنده” در حل و فصل منازعات ارمنستان و آذربایجان را تکرار کرد

به گزارش ایرنا ، حسن روحانی رئیس جمهور روز چهارشنبه 30 سپتامبر تلفنی با نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان گفتگو کرد.

حسن روحانی با تأکید بر “اهمیت صلح ، ثبات و امنیت در منطقه” ، به همزبان خود یادآوری کرد که “منطقه ما دیگر نمی تواند بی ثباتی و جنگ جدید را تحمل کند”.

با اشاره به اختلافات طولانی مدت ارمنستان و آذربایجان در مورد مناقشه قره باغ و لزوم حل بحران در چارچوب قوانین بین المللی و احترام به تمامیت ارضی ، حسن روحانی گفت: “جلوگیری از این درگیری ها برای ما مهم است و انتظار داریم دو کشور همسایه با درایت و خویشتنداری در این راستا عمل کنند. “