رئیس جمهور راسی اطمینان می دهد که واردات 30 میلیون دوز واکسن ضد کووید نهایی شده است

رئیس جمهور ایران روز شنبه در نشست گروه کار ملی کرونا ، گفت: “همه بخشهای دولتی و غیردولتی ، چهره های حقیقی و حقوقی و همه افراد باید برای کنترل شیوع این ویروس خطرناک هماهنگ و یکپارچه باشند. ”
به گفته رئیس جمهور ، تسریع فرایند واکسیناسیون و واردات آن از اقدامات ضروری دولت است.
ابراهیم رئیسی اعلام کرد که واردات 30 میلیون دوز واکسن نهایی شده است.
کارشناسان برآورد می کنند که 60 میلیون دوز اضافی واکسن برای کنترل همه گیری باید ارائه شود.
رئیس جمهور با اشاره به بازدید خود از یکی از داروخانه های تهران در روز پنجشنبه ، گفت: “تصمیم بر این است که داروهای لازم بین 100 داروخانه در ابتدا و بین 300 داروخانه در مرحله دوم توزیع شود. بنابراین ، ما دیگر در تجمعات چند داروخانه شرکت نخواهیم کرد. “