رئیسی به سلطان عمان: اولویت دیپلماسی برای دولت بعدی گفتگو با همسایگان است

وی روز شنبه در گفتگوی تلفنی با سلطان هیثم بن تاریک آل سعید گفت که هیچ توسعه منطقه ای و بین المللی هرگز نمی تواند روابط دوستانه بین دو ملت را خدشه دار کند.
وی در توصیف روابط تهران و مسقط که به طور مداوم در حال گسترش است ، وی همچنین در نظر گرفت که وضعیت فعلی تعاملات بین دو کشور دور از حد انتظار است.
رائسی ایران را به عنوان یک همسایه قابل اعتماد و یک شریک ارزشمند برای عمان توصیف کرد و گفت که تعامل ، گفتگو ، رایزنی و همدردی با همسایگان از موضوعات مهم در منطقه نیز در اولویت کشور وی خواهد بود.
هیثم بن طارق برای آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور بعدی ایران آرزوی موفقیت كرد و گفت كه اعتماد سیاسی متقابل یكی از مهمترین عوامل نزدیكی تهران به مسقط و نزدیكتر بودن دو كشور است.