دیپلماسی ایرانی هیئت مدیره آژانس انرژی اتمی قطعنامه سیاسی را “غیر سازنده” خواند

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ، عباس موسوی با رد جمعه جمعه 19 ژوئن قطعنامه “سیاسی” و “نه کمیته فنی “هیئت مدیره آژانس انرژی هسته ای آژانس گفت:” در حالی که جمهوری اسلامی ایران بالاترین سطح همکاری را با آژانس انرژی هسته ای بین المللی دارد ، تصویب این قطعنامه توسط هیئت مدیره کاملاً تصمیم است. سازنده و ناامیدکننده نیست ”

“مطالبات پرخاشگر آژانس در مورد ایران ، توسط برخی دولتها به ریاست ایالات متحده ، گرچه اساس این ادعاها زیر سؤال است ، تلاش آشکار برای تحریک یک یک بحران دیگر با هدف تضعیف همکاری بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ، “اصرار داشت این دیپلمات.”