دوچرخه سواری ایران برای اولین بار کرسی جهانی را بدست آورد

جلسه وبینار فدراسیون جهانی دوچرخه سواری امروز (دوشنبه) برگزار شد ، گزارش شد.
در طی این دیدار ، دوچرخه سواری ایران توسط محسن سلگی و اصغر خالقی یک کرسی ارزشمند جهانی و آسیایی بدست آورد.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **