دولت از فعالان اقتصادی که در خط مقدم تحریم ها قرار دارند ، حمایت می کند (روحانی)

رئیس جمهور امروز تاکید کرد ، یکشنبه ، در جلسه کمیته هماهنگی اقتصادی دولت ، اهمیت نقش برجسته تولیدکنندگان و بازرگانان فعال در بخش خصوصی با توجه به تحریم های اعمال شده.
وی افزود که سیاست دولت به حمایت از مشاغل وابسته است که در خط مقدم تلاش برای تولید و عرضه کالاهای مورد نیاز جامعه قرار دارد.
و وی افزود که سیاست کلی دولت مبتنی بر پشتیبانی از بخش خصوصی است و جای خود را به مشارکت فعالان اقتصادی ، بازرگانان و تولید کنندگان می دهد و در عین حال تأکید می کند که مجازات این افراد را مجازات می کند. کسانی که قانون را نقض می کنند.
IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench 9422 **