دفاع از حقوق بشر “اساس” سیاست ایران است (Raïssi)

بر اساس گزارش ایرنا که روز چهارشنبه از دفتر رئیس جمهور منتخب منتشر شد ، هنگام مصاحبه تلفنی با نخست وزیر واتیکان ، کاردینال پیترو پارولین ، عید سعید قربان را به سید ابراهیم رئیسی تبریک گفت ، و جشن “ایثار” را “بزرگترین جشن مذهبی مسلمانان” ناشی از اقدام پیامبر توحید ابراهیم (ص) دانست.
“عید قربان را می توان به عنوان یک روز تعامل بین ادیان ابراهیمی توصیف کرد و آن را پایه ای برای مشورت ، گفتگوی بین ادیان دانست. »
آقای رئوسی با تأکید بر اینکه حمایت و دفاع از حقوق بشر “اساس” سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران است ، گفت: “من معتقدم که طبق آموزه های ادیان ابراهیمی ، ایران و واتیکان باید در کنار مستضعفان جهان بایستید و علیه قدرت های ستمگر عمل کنید. “