درآمد ناخالص ملی ایران در سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته است

درآمد ناخالص ملی (GNI) ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در طول سال در قلمرو ایالت است ، بعلاوه درآمد دریافتی شهروندان کشور از خارج از کشور ، منهای درآمد صادر شده از کشور توسط خارجی ها .
درآمد ملی کشور در تقویم ایران 1398 (21 مارس 2019 – 20 مارس 2020) 18 میلیون و 683 تریلیون ریال و سال قبل 1397 (21 مارس 2018 – 20 مارس 2019) 14 بود میلیون و 783 تریلیون ریال.
پس انداز ناخالص ملی کشور در سال گذشته نیز 13 میلیون و 10 هزار میلیارد ریال بود.