خدمه کشتی کره جنوبی برای خروج از ایران پاکسازی شده اند

“به دنبال درخواست دولت کره جنوبی و کمک عدالت ایران در چارچوب مقررات قضایی ، خدمه جنوب این دیپلمات روز سه شنبه 2 فوریه گفت: کشتی کره ای ، که به دلیل آلودگی محیط زیست در خلیج فارس دستگیر شد ، اجازه خروج دارد. جمهوری اسلامی ایران این اقدام را با حرکتی انسان دوستانه داده است.

سخنگو افزود: “تحقیقات قضایی در مورد نقض قوانین توسط کشتی و کاپیتان که باعث آلودگی آبهای ایران شده است ، طبق قانون ادامه دارد.”

این دیپلمات همچنین در مورد مکالمه تلفنی بین سید عباس عراقچی ، معاون وزیر خارجه ایران و همتای کره جنوبی خود گزارش داد که طی آن موضوع آزادی “در اسرع وقت” دارایی های ایران که در بانک های سوئیس گیر افتاده است برجسته شده