حجم تجارت خارجی ایران طی 5 ماه بیش از 24 میلیارد دلار است

در پنج ماه گذشته ، حجم تجارت خارجی به 52 میلیون تن با ارزش 24 میلیارد و 600 میلیون رسیده است. دلار ، در حالی که حجم صادرات به 38 میلیون تن با ارزش 10 میلیارد و 900 میلیون دلار و واردات 13.8 میلیون تن با ارزش 13.7 میلیارد دلار رسیده است.
پنج مقصد برتر صادرات غیرنفتی ایران در این مدت چین با 566 میلیون دلار ، عراق با 441 میلیون دلار ، امارات با 338 میلیون دلار ، افغانستان 158 میلیون دلار وارد شده است. کالاهای ایرانی به ارزش دلار و ترکیه کالاهایی به ارزش 108 میلیون دلار وارد کرده است.
در مورد پنج منبع واردات ایران در این مدت ، آنها چین با 746 میلیون دلار ، امارات متحده عربی با 707 میلیون دلار ، ترکیه 297 میلیون دلار ، هند 184 میلیون دلار و هند هستند. آلمان 125 میلیون دلار.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **