حادثه نطنز منجر به جراحات انسانی یا آلودگی هسته ای نشد

بهروز کمالوندی گفت: “صبح روز یکشنبه ، حادثه ای در بخشی از شبکه توزیع برق مجموعه غنی سازی شهید احمدی روشن رخ داد. (نطنز) ، که خوشبختانه منجر به جراحات انسانی یا آلودگی هسته ای نشد. ”

“علل حادثه در دست بررسی است و اطلاعات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.” ، این مقام ایرانی اضافه کرد.