حادثه در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات نطنز

بهروز کمالوندی ، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ، ادعا می کند که این حادثه بخشی از شبکه توزیع برق نطنز را تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته کمالوندی ، این حادثه خسارت جانی و آلودگی نداشته و در حال بررسی است.
سال گذشته ، یک انفجار به خط مونتاژ سانتریفیوژ در نطنز برخورد کرد ، چیزی که ایران آن را “اقدام خرابکاری” نامید. علی اکبر صالحی ، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ، این مسئله را به گردن دشمنان انداخت. ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **