جمهوری اسلامی ایران همواره نگران مشکلات عراق بوده است (راسی)

رئیسی ، در دیدار با فواد حسین ، وزیر امور خارجه عراق در تهران ، بر اهمیت گفت و گو بین دولت های منطقه تاکید کرد و اطمینان داد که گفتگو منجر به ایجاد امنیت و ثبات می شود.
وی تاکید کرد که ایران مداخله خارجی در امور منطقه را تهدید می داند.
همکاری و همبستگی کشورهای منطقه بدون دخالت بیگانگان پیش شرط پایداری امنیت منطقه ای و همچنین صلح در کشورهای منطقه و تأمین رفاه ملت های منطقه است. او گفت.
اوایل امروز ، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه ایران با همتای عراقی خود فواد حسین در تهران دیدار کرد.