جمشید خانیان ، نامزد ایران برای جایزه هانس کریستین اندرسن 2022

نویسنده ، نمایشنامه نویس و منتقد ادبی ، جمشید خانیان متولد سال 1961 در آبادان در جنوب غربی ایران است. فعالیت ادبیات وی در اوایل دهه 1980 با مجموعه ای از داستان های کوتاه و دو قطعه تحت عنوان “ظهر در اتاق بازجویی” و “در فرورفتگی” آغاز شد. برخی از این آثار در زمینه ادبیات کودکان به انگلیسی ، روسی و لهستانی ترجمه شده اند.
نوشته های جمشید خانیان با مشکلات امروز انسان مانند جنگ ، مهاجرت ، تبعیض ، تنهایی ، شکاف نسل ، بحران های بزرگسالی ، تجربیات زندگی محلی و فرهنگ های اقلیت صلح ، خانواده ، عشق ، تحمل و احترام به دیگران جایگاه مهمی در آثار این نویسنده ایرانی ادبیات کودکان دارد.
جایزه دوسالانه هانس کریستین اندرسون توسط منتقدین و علاقه مندان ادبی به عنوان جایزه نوبل ادبیات کودکان در نظر گرفته می شود. در سال 1974 ، تصویرگر ایرانی فرشید مسغالی توانست برای همه کارهای هنری و گرافیکی خود این جایزه بزرگ بین المللی را به دست آورد.