جلوی جنایات علیه ملت فلسطین را بگیرید ، ایران را تکرار می کند

سخنگوی وزارت امور خارجه با تمجید از مقاومت و مقاومت مردم فلسطین ، به ویژه ساکنان و جوانان القدس در برابر صهیونیست های جنایتکار. از جامعه جهانی خواست كه اسرائیل را تحت فشار قرار دهد تا نقض حقوق بشر علیه مردم بی دفاع فلسطین و اقدامات آنها در القدس را پایان دهد.
خطیب زاده با اشاره به ادامه اشغال فلسطین و جنایات آن علیه فلسطینیان اصلی ، گفت نیاز به حمایت از جنبش مقاومت تا آزادی فلسطین است.
وی افزود: “سرزمین فلسطین متعلق به مردم فلسطین است و رژیم صهیونیستی اشغالگر است و تنها راه حل بحران فلسطین برگزاری همه پرسی در میان ساکنان اصلی سرزمین فلسطین است.” p >
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **