جلسه آنلاین شورای امنیت: مداخله بسیار پیش بینی شده توسط جواد ظریف

سخنگوی دیپلماسی سید عباس موسوی سخنگوی دیپلماسی گفت: سخنگوی دیپلماسی در تهران روز دوشنبه ، 29 ژوئن در مورد نقض منظم حقوق بشر در دهه های اخیر در ایالات متحده علیه ایران مرتكب شده است تا بگوید: “تقویم ایران با جرایم مختلف و نقض حقوق بشر كه توسط ایالات متحده انجام شده است مشخص شده است. : ترور ناموفق تروریستی رهبر انقلاب (آیت الله خامنه ای) ، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ، تراژدی حمله شیمیایی به شهر سردشت ، شلیک یک هواپیما مسافران ایرانی و درگیری در ترورهای مختلف و حملات تروریستی در ایران تنها چند نمونه از نقض حقوق بشر در واشنگتن است. “