جشنواره میوبیت در بخارست: جایزه بزرگ هیئت داوران فیلم کارگردان ایرانی

به گفته هیئت داوران ، محمدی لیاقت این جایزه را داشت که تماشاگر را در داستانی غرق کند که صحنه ها و شخصیت هایی با اصالت عالی می سازد. ، ایجاد یک موضوع بسیار حساس با صحنه پردازی دقیق و دقیق ، و بیننده را به طرز ماهرانه ای به یک پایان قدرتمند و به یاد ماندنی راهنمایی کنید.
بیست و چهارمین دوره جشنواره از 15 تا 19 دسامبر در بخارست برگزار شد.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **